• 3 Masters 2-Day Workshop: Banking Simulation Game

3 Masters 2-Day Workshop: Banking Simulation Game

April 20, 2017
  • news,banking

Hoe werkt een bank?

Banking Simulation Game

Meer dan ooit is het van belang dat bankiers, ongeacht niveau of functie, de complexiteiten van bankieren in het huidig tijdperk begrijpen, om ‘the big picture’ te zien en om uitdagingen tijdig te signaleren.

De simulatie biedt de kans om ‘the big picture’ in een kort tijdsbestek te gaan zien. Door de unieke mix van theorie en praktijk, kunnen deelnemers onmiddellijk nieuwe inzichten toepassen in een realistische bank simulatie. Met directe en gedetailleerde feedback, worden skills verder ontwikkeld en wordt getoond hoe men efficiënte oplossingen vindt voor de uitdagingen waar banken mee worstelen.

Deelnemers werken tijdens de simulatie in teamverband en ervaren hoe de producten en activiteiten binnen de bank met elkaar verbonden zijn. Ook wordt inzicht verkregen hoe de verschillende financiële risico’s beheerst kunnen worden. Het effect van een directiebesluit in een veranderende economie wordt in de simulatie magnifiek getoond. Dit geldt ook voor hefboomwerkingen en verbanden tussen activa en passiva in de balans en resultaat!

De financiële markt is er een van continue verandering….

  • Nieuwe Basel richtlijnen
  • Opkomst FinTech
  • Grillige economie
  • Veranderend toezicht

Wat kun je verwachten?

In teamverband bestuurt u een bank. In een virtuele omgeving legt u de te maken keuzes van ‘uw’ bank vast. Gaat u concurreren op rente? Kiest u voor de zakelijke kredietverlening? Of, gaat u uw hypotheekportefeuille afstoten? Op kwartaalbasis heeft u een directieoverleg waarin de besluiten genomen worden. Na de afsluiting volgen snel de uitkomsten. Welke bank floreert dankzij een rentestijging? Of, was het hoge marktaandeel in de hypotheekmarkt nu eigenlijk wel zo gunstig? De trainer confronteert teams met bijvoorbeeld de diversiteit aan liquiditeits- en solvabiliteitseisen en de gevolgen qua aandeelkoers.

Krijg in een hoog tempo het diepere inzicht in hoe de producten en activiteiten binnen de bank met elkaar verbonden zijn. Welke risico’s (extern en intern) loopt een bank en hoe de economie impact heeft op genomen besluiten.

Na de workshop heeft u:

  • Een grondige basiskennis verworven van de producten en activiteiten van een bank.
  • Inzicht in hoe producten en activiteiten de bedrijfsprestaties beïnvloeden.
  • Zicht op de belangrijkste risico’s waar banken vandaag en morgen mee kampen.
  • Relevante banktermen tot u genomen.

Inschrijvingen kunnen via: https://www.3masters.nl/bankingsimulationgame